top of page

Видео реклама за продукт

Разгледайте работата ни и бъдете нашето ново вдъхновение!

В какво се състои услугата?

Създаването на видеореклама за продукт започва от развиване на главната идея, което се прави заедно с клиента, ако той няма такава. Планира се цялата концепция на база продукта, бизнес модела и целевата аудитория. Намират се подходящи лица, които да го представят и се съставя добре обмислен сценарии. След тези предварителни стъпки, правим заснемането, обработката и конвертирането на завършената реклама в няколко различни формата, за да може да се използва на всички важни за клиента платформи и социални мрежи.

В цената винаги са включени достатъчен брой часове работа за достигане на оптимален резултат, но не повече от 4 астрономически часа. Ако се превиши първоначално заложеното работното време, всеки час се заплаща допълнително.​

 

Какво включва услугата?

  • Помощ за развитие на концепцията

  • Планиране и организация не фазите

  • Снимане на видео рекламата

  • Пълна обработка

  • Корекции​

 

Процес на създаване:​

  1. Необходим ни е един разговор от около час, за да съберем достатъчно информация. Може да бъде среща с клиента или по Skype.

  2. До няколко работни дни Ви представяме точен план за действие и конкретни предложения.

  3. Снимането на видеото може да бъде навсякъде, като транспортните разходи за повече от 50км от град Пловдив се покриват изцяло от клиента.

  4. До 7 работни дни получавате начална версия, а до две седмици завършения продукт.

  5. След прегледа на завършената реклама, клиентът посочва елементи за корекция. Възможно е това да отнеме допълнително време, в зависимост от общото време, което би ни отнело да направим промените - приблизително 1-2 дни.