Развитие на дългосрочна стратегия за видео маркетинг

Разгледайте работата ни и бъдете нашето ново вдъхновение!

В какво се състои услугата?

Онлайн видео маркетинга включва много елементи. От планиране, продукция, публикация, оптимизация и т.н. до изпълнението до крайната бизнес цел (продажба или резервация). За да има въобще някакъв смисъл от финансовата инвестиция и положения труд във видео маркетинга (както и всеки друг тип) най-важната част е да имаме ясна стратегия, която да следваме. Няма как да знаем дали се движим по правилния път ако пътя не е дефиниран. От тази гледна точна и имайки предвид, че сферата е сравнително непозната, но пък много сложна за разбиране, предлагаме тази услуга за всеки, който иска да постигне предвидими резултати с един качествен план.

Какво включва стратегията за видео маркетинг?

Концепция

 • Анализ на продуктите или услугите, които вашият бизнес предлага и интересите на целевата аудитория

 • Създаване на концептуален план за това как да привлечем вниманието на целевата аудитория по възможно най-ефективния начин

 • Концептуален изайн на начина на представяне на бизнеса със задължителни, предпочитани и забранени теми, изрази и т.н.

 • План за текучеството на аудиторията и как да стигнат до целта

План за продукция

 • Графичен дизайн на профила и съдържанието

 • Планиране на количеството и качеството на съдържанието за постигане на конкретните цели

 • Изчисление на бюджета и неговото правилно разпределение

 • Логистичен план и визуален дизайн на пространството

 • Необходими материали за продукцията

 • Оптимизиран метод за обработка

План за публикация

 • Настройки на всяко видео

 • Описания

 • Линкове и тяхното разположение

 • Политика за комуникация с аудиторията

Следвайки този план, ще създадем подробна и дългосрочна видео маркетинг стратегия, която Вие сами можете да реализирате или да наемете нас за всяка една част от изпълнението на стратегията. Всяка част от стратегията е ясно описана и аргументирана.

Процес на създаване

 1. Необходим ни е един разговор от един до два часа, за да съберем достатъчно информация. Може да бъде среща с клиента или по Skype

 2. До 7 работни дни ще получите пълен план с действия, разпределени върху линия на времето и цена за всяко действие

 3. При предаване на готовия план провеждаме следващ разговор, в който отговаряме на въпроси, помагаме с алтернативни съвети и ако е необходимо, правим промени, за да бъде 100% реализуема цялата видео маркетинг стратегия

Въпроси? Да се чуем!